ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Firma prowadzi usługi w zakresie:
– instalacji elektrycznych,
– instalacji odgromowych,
– sieci komputerowych,
– pomiarów elektrycznych,
– systemów klimatyzacji i wentylacji,
– serwisu, naprawy i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych.

ADRESACI USŁUG

Usługi firmy skierowane są bezpośrednio do:
– przedsiębiorstw,
– instytucji, osób fizycznych,
– oraz przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą i podwykonawstwem.

ZASIĘG TERYTORIALNY

Swym zasięgiem firma obejmuje znaczne terytorium południowej Polski. Zlecenia firmy pochodzą głównie z terenu województwa opolskiego oraz regionów ościennych. Przedmiotem działalności firmy były także, należące do Polaków, obiekty zlokalizowane poza granicami kraju: w Czechach i w Niemczech.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności firmy są obiekty o charakterze:
– jedno i wielorodzinnym,
– lokale handlowe i usługowe,
– budynki użyteczności publicznej,
– obiekty wielkopowierzchniowe,
– wolnostojące urządzenia i maszyny elektryczne.

ZLECENIA WŁASNE

Przykłady zleceń własnych wykonanych w ostatnich latach:
– instalacje elektryczne, monitoringu, alarmu oraz sieć komputerowa dla Salonu Rowerowego ROWEX w Krapkowicach;
– instalacja elektryczna i sieć komputerowa budynku administracji Sanepidu w Krapkowicach;
– instalacje elektryczne klatek schodowych i mieszkań w wielorodzinnych budynkach w Gogolinie, Krapkowicach i Opolu;
– pomiary instalacji elektrycznych w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, Cementowni Odra w Opolu oraz budynkach wielorodzinnych w Krapkowicach, Opolu i Kędzierzynie-Koźlu;
– instalacje elektryczne w domach jednorodzinnych i letniskowych na terenie opolszczyzny, w Dąbrowie Górniczej i Wrocławiu;
– okresowe przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach firm, instytucji i osób fizycznych na terenie opolszczyzny.

STALI KOOPERANCI FIRMY

W zakresie podwykonawstwa firma stale współpracuje z:
– OPKOM Opole,
– K.S.K. Katowice,
– ALTO-KOMPUTER Wrocław.

W ramach wieloletniej współpracy wykonano wiele zadań w zakresie sieci komputerowych, elektrycznych, monitoringu oraz systemów przeciwpożarowych. Naszymi klientami były m.in.:
– Elektrownia Opole,
– Koksownia Zdzieszowice,
– InvestBank Opole,
– Nowa Trybuna Opolska,
– Tower Automotive Opole,
– Urząd Gminy Popielów,
– Urząd Miasta i Gminy Kędzierzyn-Koźle,
– Wojewódzkie Centrum Medyczne,
– Urząd Województwa Opolskiego,
– urzędy pracy i sądy na opolszczyźnie,
– liczne sklepy i hurtownie na opolszczyźnie.